جمعه سیزدهم اردیبهشت 1387

موقعیت جزن در نقشه

این هم موقعیت جزن در نقشه است برای دوستانی که درخواست کرده بودند که اینجا جزن با دایره ای ابی رنگ بر روی نقشه نشان داده شده است لطفا عکس را save کنید تا نقشه را به صورت دقیق تر ببینید

jazan

نوشته شده توسط آرمان معینی جزنی در 17:44 |  لینک ثابت   •