جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷

موقعیت جزن در نقشه

این هم موقعیت جزن در نقشه است برای دوستانی که درخواست کرده بودند که اینجا جزن با دایره ای ابی رنگ بر روی نقشه نشان داده شده است لطفا عکس را save کنید تا نقشه را به صورت دقیق تر ببینید

jazan

نوشته شده توسط آرمان معینی جزنی در 17:44 |  لینک ثابت   •